Tranvik hus AB

Allt från färdiga koncept till helt kundanpassade hus

Västertorpskogen

Här kommer nya bostäder, förskola, närbutik och trygghetsboende för äldre att etableras i blandade upplåtelseformer.

Vistaberg

Vistaberg är ett bostadsområde i Huddinge med en pågående detaljplan som omfattar byggrätt för 60 lägenheter.

Energieffektiva hus koncept för egen förvaltning och försäljning

Tranvik Hus AB bygger och utvecklar energieffektiva hus koncept. Bostäder, Servicebostäder, Förskolor, och lokaler med låg energiförbrukning. Vår verksamhet har sitt säte i Rimbo, Norrtälje kommun och har inriktning på hållbart byggande, ägande, förvaltning och försäljning av bostäder och lokaler. Vi erbjuder allt från färdiga koncept till helt kundanpassade hus vare sig det gäller hyresrätter eller äganderätter i form av lägenheter, radhus, parhus eller kommersiella lokaler.

Logga in