Hållbar utveckling

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet innebär för oss att bygga energieffektiva hus med material som har så låg miljöpåverkan som möjligt. Vår verksamhet spelar en viktig roll i omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Vi prioriterar svensktillverkade, hållbara material samt produkter som möjliggör återvinning och återanvändning av det avfall som skapas i byggprocessen. 

Social hållbarhet

Vi bygger och utvecklar en verksamhet med social hållbarhet i åtanke, där vi sätter individen, kunden samt den anställdes välbefinnande och behov i fokus. Vi bygger bostäder efter en arkitektonisk gestaltning som är mer än bara estetik vilket bidrar till en bättre samhällsutveckling och vardagsmiljö värd att trivas i. 

Vår ambition är att verka och utveckla en verksamhet med lokala förmågor för att medvetet öka strävan om hög kvalitet och social hållbarhet. Vår verksamhet har en målsättning om nollvision av tillbud på arbetsplatsen vilket innebär att vi aktivt jobbar förebyggande med att minimera olyckor. 

Ekonomisk hållbarhet

Vi tror på långsiktiga relationer där de ekonomiska riskerna ska vara välbalanserade för en lyckosam investering, både för dem som köper husen och för verksamheten som bygger. Den ekonomiska hållbarheten gör att verksamheten kan successivt fortsätta att utveckla hållbara bostäder med människan i centrum. 

Byggteknisk hållbarhet

Byggteknisk hållbarhet innebär att vi planerar våra projekt långsiktigt. Att vi planerar med noga utvalda material som håller hög kvalitet och installeras på ett korrekt sätt. Att de som bygger har relevant utbildning, hantverksmässig kunskap och erfarenhet.

Logga in